Yu Yu Hakusho 100% Serious Battle ผีไม่ใช่ผี แต่เป็นเกมภาคใหม่บนมือถือ

Yu Yu Hakusho ผลงานการ์ตูนอีกเรื่องของอาจารย์ Yoshihiro Togashi (ผู้วาดเดียวกับ Hunter x Hunter) ที่โด่งดังอย่างมากในช่วงยุคปี 90s ซึ่งทำออกมาเป็นเกมมากมายตั้งแต่สมัยยุคเครื่อง Super Famicom จนถึงปัจจ …