ทะเลทรายญีปุ่น (Tottori)

lusau.com Review4u วันนี้เราจะพักเรื่องเกมมาดูเรื่องเที่ยวในช่สงหน้าร้อนกันดีฝ่า กับความสงสัยที่ว่า  ทะเลทรายญีปุ่น มีอยู่จริงหรือ? ทตโตะริ (Tottori) , Tottori Sand Dunes เป็นเนินทรายที่มีขนาดใหญ่ นี่ …