pic ps5

ลือหลุดสเปค playstation 5

เปิดข้อมูลสเปค playstation 5 จากผู้ปล่อยข่าวลือ SemiAccurate ซึ่งปัจจุบันเครื่อง Playstations 4 ยังเดินหน้าขายดีอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยการที่มันวางขายมาตั้งแต่ปี 2013 ซึ่งก็เกือบจะครบ 5 ปีแล้ว ทำให้มีข …